Den Fynske landsby

Landsbymalerens dagligdag…

“Den kvikke landsbymaler fulgte skyerne og fuglene med sin malerkærre og kom til en lille smuk landsby.

Ved byens gadekær hørte han smedens faste slag mod metal og børnenes muntre stemmer, mens de legede.

På markerne langs vejen til landsbyen, havde han set bønderne i fuld gang med at bjerge høsten, jo det var højsommer og det kunne mærkes på solens varme stråler…”

Som en del af Den Fynske Landsbys levende historie, blev jeg ansat som landsbymaleren, der med sin malerkærre, skitseblok og farver går rundt på gårdene og tilbyder at male nogle billeder af gården for et godt måltid mad, nogle overnatninger og en lille skilling.

Maderup Vindmølle hørte til en mindre gård i Maderup by på ca. 11 tdr. land.

Torupgård

På Torupgård, Den Fynske Landsbys aktivitetsgård, kan man dagligt møde bonden, gårdkonen, karlen og lillepigen i deres daglige arbejde, der repræsenterer en masse forskellige aktiviteter.

 

Landsbymaleren dengang.

Kurt Hansen er fascineret af livet som kunstmaler og den måde de arbejdede på. Naturalismen og realismen fordrede at maleren gengav den tredimensionelle synlige verden så præcist som muligt.

Maleren udførte typisk skitserne i det fri, hvor øjeblikkets sansning og stemning blev indfanget. Disse skitser var tit meget virkelighedsnære, og man kunne tydelig se malerens fornemmelse af de elementer, der var vigtige at få med. Skitserne blev tit brugt som grundlag for, at arbejde videre med det endelige billede i atelieret.

¬†Læs mere:

– om malerne dengang:

f.eks. den fynske kunstner H.A. Brendekilde (1857 – 1942) “Brendekildes billedverden – stemning og skæbne”

Læs mere om den fynske landsby